Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sokolovna – historie od revoluce po současnost

Průběžné akce v modernizaci budovy sokolovny a jeviště po roce 1990 do současnosti.

Po roce 1990 nastal složitý proces ( v mnoha případech trvající i několik roků ) převodu všech stávajících sportovních a kulturních zařízení z majetku zaniknuvšího ČSTV do majetku oprávněných, před rokem 1948 existujících právnických osob, případně nově vzniklých subjektů. Konkrétně ve Šlapanicích se jednalo o převod budovy sokolovny, kinosálu, atletického hřiště, sportovní haly a koupaliště do majetku TJ Sokol, fotbalového hřiště do majetku SK Šlapanice, tenisových kurtů do majetku TK Šlapanice a budovy orlovny do majetku TJ Orel.

Tento zdlouhavý proces plný soudních tahanic měl konkrétně u budovy sokolovny za následek, že se na převáděném majetku 10 roků, žádné opravy a modernizace neprováděly. Zásadní změna k lepšímu v hospodaření s budovou sokolovny, nastala po generační výměně výboru TJ Sokol Šlapanice, ke které došlo v roce 1999. Pod vedením nově zvoleného starosty Radka Jurníčka byly veškeré soudní spory dořešeny tak, že jednotlivé nemovitosti získaly své konkrétní vlastníky. Nový výbor TJ Sokol si stanovil u svých nemovitostí tedy i u budovy sokolovny jasné strategické cíle – řádně spravovat a postupně rekonstruovat své nemovitosti a v mezilidských vztazích vstřícně spolupracovat se všemi organizacemi, které tyto budovy využívají (tedy i se Šlapanickým ochotnickým divadlem, z. s. – nástupcem DO TJ Sokol, které je od roku 1996 v budově sokolovny v pozici nájemníka). Možno bez nadsázky konstatovat, že uvedené cíle plní nové vedení TJ Sokol v plném rozsahu. Sokolovna za posledních patnáct let se zásadně proměňuje. Bylo zde na opravách za toto období proinvestováno přes 20 mil. korun. Byla kompletně opravena restaurace, budova má moderní kotelnu a nové ústřední topení, novou fasádu a střechu, zrestauroval se významný obraz triptychu A. Kalvody a v části objektu působí školička Sokolík pro 12 dětí.

V současnosti byla zahájena rekonstrukce budovy kina a části 2 NP sokolovny za 18,5 mil. Kč získaných z prostředků MŠMT, města Šlapanic, JmK a vlastních zdrojů, která bude ukončena v létě r. 2020. V bývalém sále kina vznikne nová tělocvična a část sportovních aktivit se přesune právě sem. Horní sál bude opraven a provedou se změny v zázemí šaten. Vybudují se zde nová sociální zařízení pro veřejnost a rozšíří se také prostory stávající klubovny. Jak se budova mění k lepšímu, se mohou přesvědčit jak cvičenci a členové TJ, tak návštěvníci sportovních a kulturních akcí.

Výbor TJ Sokol Šlapanic

Komentáře jsou uzavřeny.