Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Počet členů TJ Sokola Šlapanice

TJ Sokol Šlapanice eviduje k dnešnímu dni 365 členů, z toho je 233 členů ve věku od 6 do 23 let.

Hlavní činností je rozvoj pohybových aktivit a dětí a mládeže ve čtyřech odvětvích:

  • basketbal
  • gymnastika
  • volejbal
  • všestrannost

Oddíly gymnastiky  začínají s přípravou dětí už v předškolním věku. Tyto dětí pod vedením gymnastických trenérů  získávají všeobecnou základní průpravu a pozdějším věku přecházejí do přípravek basketbalu a volejbalu, kde se dále realizuji ve své další sportovní činnosti. Nábory probíhají v sokolovně.

Oddíly basketbalu a volejbalu pořádají své sportovní nábory od druhé do čtvrté třídy / mezi sedmým a desátým rokem/. Tyto nábory se pořádají na ZŠ Šlapanice a v přilehlých spadových ZŠ. Přes sportovní kroužky na těchto ZŠ se děti postupně dostávají do jednotlivých družstev naší TJSOŠL.  Vzhledem k dlouhotrvajícím tradicím těchto sportů ve Šlapanicích můžeme očekávat, že děti, které se podaří přivést k pravidelnému sportování v útlém věku, vydrží svůj nastolený životní styl udržet celoživotně.  Existují zde totiž družstva dospělých v basketbalu i volejbalu jak v mužských, tak ženských kategoriích. S projektem jsme začínali před sedmi roky se snahou vytvořit návaznosti jednotlivých kategorií počínaje mladšími žáky, přes starší žáky, kadety a juniory v mužských i ženských složkách. Výčet těchto kategorií je dnešní realita v TJ Sokol Šlapanice.

Dostali jsme se na čelní pozice klubů v rámci krajských statistik, což jsou výsledky systematické každodenní práce, a chceme tyto pozice udržet. K tomu vedou pravidelné tréninky dvakrát, třikrát až čtyřikrát týdně, podle věkových kategorií. Začíná se od počátku září a končí posledního června.

Od žákovských postupně děti hrávají pravidelné krajské soutěže a zúčastňují se přípravných turnajů, v kadetském a juniorském věku hrajeme i celostátní soutěže. Cílem projektu je připravit mládež pro možnost sportování dále ve družstvech dospělých T.J. Sokol Šlapanice (volejbal, basketbal), v případě velkých talentů s možností vrcholové úrovně. Dalším cílem je udržet úspěšné výsledky na krajské úrovni i v republikovém měřítku dlouhodobě.

V hlavních prázdninách pořádáme dva dětské příměstské tábory – věkově rozdělené a jeden tábor v přírodě deseti až čtrnáctidenní.

Dále dvě sportovní týdenní soustředění. Na soustředěních a táborech je cvičení třífázové. Od května počínaje využíváme naše venkovní sportoviště, antukové kurty a venkovní hřiště s umělým povrchem.

Komentáře jsou uzavřeny.