Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

TJ Sokol Šlapanice – projekt rozvoje sportu mládeže

TJ Sokol Šlapanice eviduje k dnešnímu dni 412 členů, z toho je 256 členů ve věku od 6 do 23 let.

Hlavní činností je rozvoj pohybových aktivit a dětí a mládeže ve čtyřech odvětvích:

  • basketbal
  • gymnastika
  • volejbal
  • všestrannost

Oddíly gymnastiky začínají s přípravou dětí už v předškolním věku. Tyto děti pod vedením gymnastických trenérů  získávají všeobecnou základní průpravu a pozdějším věku většinou přecházejí do přípravek basketbalu a volejbalu, kde se dále realizují ve své sportovní činnosti. Nábory probíhají na Sokolovně.

Oddíly basketbalu a volejbalu pořádají své sportovní nábory od druhé do čtvrté třídy / mezi sedmým a devátým rokem/. Tyto nábory se pořádají na ZŠ Šlapanice a v přilehlých spádových ZŠ. Přes sportovní kroužky na těchto ZŠ se děti postupně dostávají do jednotlivých družstev naší TJ.  Vzhledem k dlouhotrvající tradici těchto sportů ve Šlapanicích můžeme očekávat, že děti, které se podaří přivést k pravidelnému sportování v útlém věku, vydrží svůj nastolený životní styl udržet celoživotně.  Existují zde totiž družstva dospělých v basketbalu i volejbalu jak v mužských, tak ženských kategoriích. S projektem jsme začínali před desíti roky se snahou vytvořit návaznosti jednotlivých kategorií počínaje mladšími žáky, přes starší žáky, kadety a juniory v mužských i ženských složkách. Výčet těchto kategorií je dnešní realita v TJ Sokol Šlapanice.

Dostali jsme se na čelní pozice klubů v rámci krajských statistik, což jsou výsledky systematické každodenní práce, a chceme tyto pozice udržet. K tomu vedou pravidelné tréninky dvakrát, třikrát až čtyřikrát týdně, podle věkových kategorií. Začíná se od počátku září a končí posledního června.

Od žákovských kategorií postupně děti hrávají krajské soutěže a zúčastňují se přípravných turnajů. V kadetském a juniorském věku hrajeme i celostátní soutěže. Cílem projektu je připravit mládež pro možnost sportování dále ve družstvech dospělých TJ Sokol Šlapanice (volejbal, basketbal), v případě velkých talentů s možností vrcholové úrovně.
V hlavních školních prázdninách pořádáme dva až tři dětské příměstské tábory – věkově rozdělené. Dále pořádáme dvě sportovní týdenní soustředění. Na soustředěních a táborech se trénuje dvou až třífázově.

Komentáře jsou uzavřeny.