Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vyjádření starostky ČOS k současné situaci

Vážené sestry, vážení bratři,

náš spolek se dlouhodobě snaží udělat maximum pro to, aby Sokol mohl svou činnost obnovit a tímto způsobem mj. přispívat k posilování kondice a imunity široké veřejnosti.

V důsledku rozhodnutí Sněmovny Parlamentu ČR dochází k určité právní a organizační nejistotě.

Nyní je z mého pohledu nutné vyčkat budoucích opatření, která budou vyhlášena jednotlivými kraji, případně zda-li nebude nouzový stav obnoven na nejbližším zasedání vlády, což legislativa za určitých okolností umožňuje.

Vzhledem k tomu, že Sokol má své tělocvičné jednoty napříč republikou, musíme zvažovat taková opatření, která budou obecně aplikovatelná.

Jsem přesvědčena, že se všichni již těšíme na své cvičence a sportovce – naše sestry a bratry z tělocvičných jednot, ale skutečně je třeba vyčkat. Také vím, že jste připraveni v okamžiku, kdy to bude možné, udělat vše pro to, aby byla činnost Sokola obnovena tak, jak jsme zvyklí.

Tak jsem se i vyjádřila ve včerejších Událostech ČT

I při opětovném zahájení činnosti v tělocvičných jednotách a župách, bude nutné velmi přísně dbát na bezpečnostní a hygienická opatření. Zásadou jsou 3R Ruce-Roušky-Rozestupy.

Rozhodně za této situace doporučujeme neuvažovat o naplánovaných akcích, zejména kulturních a společenských, například šibřinky či plesy. Za současné epidemiologické situace to skutečně nepřichází v úvahu. Je třeba se řídit „selským rozumem“ a neohrozit tak své blízké v rodinách, sokolských jednotách nebo v zaměstnání.

Nechceme také přidělávat problémy představitelům obcí, měst a krajů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Právě proto by měl jít nás spolek příkladem a nedopustit se unáhlených rozhodnutí, která by mohla jejich nelehkou situaci ještě více zkomplikovat.

Situaci pečlivě sledujeme, jakmile dojde k jakémukoliv posunu, který se nás bude týkat, budete okamžitě seznámeni s dalším navrhovaným postupem.

Se sokolským pozdravem
 

Ing. Hana Moučková
starostka ČOS

Komentáře jsou uzavřeny.