Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pozvánka – Valná hromada TJ ŠL 21

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŠLAPANICE
srdečně zve delegáty na
VALNOU HROMADU
která se koná v úterý dne 22.března 2022 v 18,00 hodin v sokolovně.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, návrh volebního řádu
3. Volby komisí mandátové, volební, návrhové
4. Zpráva o činnosti TJ – starosta, zástupci oddílů
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021
6. Kontrola usnesení z VH 2021
7. Zpráva KRK
8. Diskuze
9. Zpráva komisí mandátové a volební
10. Volba činovníků a členů výboru TJ, volba KRK
11. Volba čtyř vyslanců na VH župy
12. Návrh rozpočtu 2022
13. Plán oprav a údržby 2022
14. Usnesení z VH
15. Závěr

Radek Jurníček
starosta
TJ Sokol Šlapanice

Komentáře jsou uzavřeny.