Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

100 let Sokolovny ve Šlapanicích

Budova Sokolovny ve Šlapanicích oslavila v loňském roce své 100 narozeniny. Oslavy jsme však vzhledem k nesmyslným covidovým nařízením mohli realizovat až v roce 2022.  Akce se uskutečnila v květnu letošního roku. Občané si mohli prohlédnout veškeré vnitřní prostory vč. výstav historických artefaktů a fotografií z historie našeho sokola až po současnost.

Historie budovy

Slavnostní otevření sokolovny se konalo 14.8. 1921. Velmi záhy se stala sokolovna budovou celoměstského významu.  Během sta let své existence zažila nejen mnoho významných sportovních a kulturních akcí, ale také se dočkala řady přestaveb, které postupně měnily charakter budovy a areálu kolem ní.  V roce 1937 byla dokončena přístavba nového kina k východní straně budovy.  Po válečných letech v 1947 byla opravena střecha a část jeviště, které bylo poškozeno při bombardování.  V roce 1969 byla na sokolovně realizována nová břízolitová fasáda a v roce 1971 vznikla nad novým kinosálem přístavba sloužící jako zázemí pro cvičence a divadelníky.  K tělocvičně tak přibylo přísálí, nové šatny, nářaďovna a klubovna. V letech 1975-77 byla vybudována společná kotelna pro sokolovnu a kino.  V letech 1981-82 se rekonstruovala kompletní jevištní technologie.

Po obnově Sokola v r. 1991 se skoro 10 let řešily majetkoprávní spory a na budově se žádné úpravy a opravy neprováděly.                                                                                   

Sokolovna nadále sloužila ke sportovním, kulturním a společenským aktivitám, ale nebyla v dobrém stavu. Sál bývalého kina nebyl dlouhodobě využíván.  V souvislosti s těmito fakty se nové vedení TJ Sokol Šlapanice  rozhodlo v r. 2000 pro zadání projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a modernizaci celé budovy. Výbor vedený starostou Radkem Jurníčkem ve spolupráci s architektonickou kanceláří Archix vedenou ing. arch. Milanem Podroužkem a projektantem ing. Koplíkem připravil a schválil v r. 2013 projekt kompletní rekonstrukce rozdělený na etapy tak, aby výsledkem byla moderní víceúčelová budova odpovídající požadavkům 21. století.

Hlavním předpokladem úprav stávajícího objektu bylo především snížení energetických ztrát budov a zároveň zlepšení architektonického a stavebně technického stavu včetně dispozičních úprav.  Projekt byl rozdělen do několika etap, které se postupně dařily realizovat vždy po získání financí z dotací a od sponzorů a dárců z řad fyzických i právnických osob.

První etapa proběhla v r. 2008 kdy se realizovala generální oprava restaurace včetně nové kuchyně v hodnotě cca 7 mil korun.

V druhé etapě byla provedena rekonstrukce bývalého bytu správce na prostory pro provoz miniškolky – dětské skupiny Sokolík, ta byla zkolaudována v roce 2016. Tuto etapu financovalo město Šlapanice.

V třetí etapě byla provedena kompletní rekonstrukce střech včetně izolací, repasována byla okna hlavního sálu a byla provedena fasáda na historické budově. Došlo také na dispoziční změny v zázemí restaurace to vše v hodnotě cca 9 mil korun.

Čtvrtá etapa byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020 a byla nejrozsáhlejší akcí ze všech. Její hodnota přesáhla 18 mil. korun a hlavně spočívala v provedení stavebních úprav v bývalém kinosále. Zde proběhlo statické zajištění stávajících železobetonových konstrukcí a odtěžení elevace po bývalém hledišti. Do takto vyčištěného prostoru bylo možné realizovat novou tělocvičnu s posilovnou a nezbytným zázemím.  Další stavební práce se realizovaly ve druhém podlaží, kde probíhaly úpravy přísálí, šaten a sprch. Nově se zde vybudovaly veřejné WC, které rozšíří kapacitu zejména při pořádání kulturních akcí. Vznikl zde také malý víceúčelový sál, který je přímo propojen s klubovou místností. Dokončeny byly také všechny fasády jak na historické části sokolovny tak také na všech přístavbách.

Poslední etapa, které zbývá realizovat je venkovní plocha před Sokolovnou včetně vybavení celého předprostoru venkovním mobiliářem, repase a doplnění dětského hřiště a revitalizace zeleně.

Veškeré realizované rekonstrukce jednoznačně  prodloužily životnost této jedinečné budovy ve Šlapanicích, která i nadále bude sloužit sportovním a společenským aktivitám občanů města.

Za výbor TJ Sokola Šlapanice                                                   
Radek Jurníček – starosta

Sokolovna

Gymnastická tělocvična (bývalý kinosál)

Hlavní sál

Malý víceúčelový sál

Komentáře jsou uzavřeny.